close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • POLONIA

 •  

  Ambasada RP w Tiranie dysponuje informacjami (oraz utrzymuje kontakty) o 47 osobach posiadających obywatelstwo polskie i przebywających czasowo lub na stałe w Albanii. Skład naszej małej społeczności jest następujący:

  - księża: 6 osób

  - siostry zakonne: 5 osób

  - pracownicy na kontraktach: 7 osób

  - małżonkowie obcokrajowców: 3 osoby

  - członkowie rodzin mieszanych: 16 osób

  - członkowie rodzin polskich: 10 osób

   

  Polscy księża prowadzą działalność duszpasterską w następujących miejscowościach: Tirana, Szkodra, Fier, Bilaj, Koplik i Bajze.

   

  Mała liczba osób mieszkających na stałe w Albanii jest zapewne przyczyną braku formalnej organizacji polonijnej, chociaż przedstawiciele ambasady zachęcali do jej zorganizowania.

  Powyższe okoliczności sa także powodem braku placówki prowadzącej naukę w języku polskim. Dotychczas albańskie szkoły wyższe i średnie, a także komercyjne punkty nauczania nie były zainteresowane wprowadzeniem lektoratów naszego języka.

   

  Czynnikiem mającym w tym kontekście znaczący wpływ na propagowanie języka i kultury polskiej jest coroczne wysyłanie na studia do Polski grupy 12 – 15 młodych osób. Po zakończeniu studiów podtrzymują oni kontakt z ambasadą oraz skupiają się w Towarzystwie Przyjaźni Albańsko – Polskiej i Towarzystwie Chopinowskim, biorąc aktywny udział w różnych przedsięwzięciach i imprezach związanych z Polską.

   

  Towarzystwu Przyjaźni Albańsko – Polskiej przewodniczy prof. Leonard Zissi. Jest on absolwentem polskiej uczelni, wspaniale włada naszym językiem. Najważniejsze imprezy, które były w ostatnich latach organizowane przez Towarzystwo (we współpracy z ambasadą) to spotkanie polskich i albańskich przedstawicieli biur podróży, w którym wzięło udział ponad 200 przedstawicieli z Polski, znaczący udział w realizacji budowy i odsłonięcia pomnika prof. St. Zubera, pomoc w organizacji obchodów Roku Korczaka i wiele innych imprez kulturalnych. Profesor Leonard Zissi w uznaniu zasług w krzewieniu kultury polskiej i rozwijaniu stosunków dwustronnych został nagrodzony przez Pana Ministra Radosława Sikorskiego Odznaką Honorową Bene Merito.

   

  Przewodniczącym Stowarzyszenia Chopinowskiego jest wybitna artystka prof. Anita Tartari. Towarzystwo corocznie organizuje koncerty muzyki chopinowskiej. Szczególnie duże zaangażowanie miało miejsce w roku 2010 – Roku Chopina. Wówczas Towarzystwo zorganizowało na wzór warszawskiego Konkurs Chopinowski w międzynarodowej obsadzie oraz sześć innych imprez. Pani prof. Anita Tatarii za krzewienie kultury polskiej została odznaczona srebrnym medalem Gloria Artis.

   

   

  Masz polskie pochodzenie? Kliknij logo i dowiedz się jak studiować w Polsce po polsku!

   

   

   

   

   

   

   

  Pobierz publikację (plik PDF)

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: