close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE DLA PODRÓŻUJĄCYCH DO ALBANII

 • ALBANIA

   

  Waluta: lek albański (ALL) 100 LEK =ok. 0,72 EURO

  Język urzędowy: albański

   

  Wiza, przepisy wjazdowe

  Przepisy celne

  Meldunek

  Ubezpieczenie

  Szczepienia, służba zdrowia

  Informacje dla kierowców

  Bezpieczeństwo

  Religia, obyczaje

  Święta

  Przydatne informacje

   

   

   

  WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE

   

  Obywatele RP mogą wjeżdżać bez wizy i przebywać na terytorium Albanii do 90 dni w ciągu 180 dni licząc od dnia pierwszego wjazdu.. Przedłużenie pobytu można załatwić w Urzędach Imigracyjnych (tylko na podstawie paszportu). Podstawą do uzyskania przedłużenia pobytu może być: małżeństwo z obywatelem Albanii, prowadzenie firmy lub legalne zatrudnienie. Wymagany jest meldunek.  Dokument wjazdowy powinien mieć zapas ważności 3 miesiące od planowanej daty opuszczenia Albanii. Od obywateli RP nie pobiera się granicznych opłat wjazdowych. Dotyczy to również kierowców tirów i autobusów. Nie wymaga się od turystów posiadania powrotnego biletu ani określonej kwoty pieniędzy. Od maja 2009 r. obywatele RP  mogą wjeżdżać do Albanii na podstawie dowodów osobistych.

   

  PRZEPISY CELNE

   

  Nie ma specjalnych uregulowań dotyczących wwozu pieniędzy i materiałów. Przepisy nie precyzują ilości: muszą to być  bliżej nieokreślone ilości do użytku własnego. Wywóz pieniędzy ograniczony jest do kwoty 10 tys. EUR na osobę.

  Wyciąg z obowiązujących przepisów celnych.

   

  Obiekty dziedzictwa kulturowego oraz dzieła sztuki:

   

  • Zgodnie z Kodeksem Celnym i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony obiektów dziedzictwa kulturowego oraz dzieł sztuki, Służba Celna sprawuje kontrolę nad zapewnieniem przestrzegania przepisów w tym zakresie. Zobowiązania importowe, eksportowe oraz tranzytu tych obiektów należy zgłaszać na wjeździe/wyjeździe z terytorium Republiki Albanii.

   

  W celu dokonania procedur celnych importu, eksportu i tranzytu obiektów dziedzictwa kulturowego i dzieł sztuki, osoby muszą przedstawić dokumentację określoną ustawą, jak poniżej:

   

  Dla obiektów dziedzictwa kulturowego

   

  1. certyfikat obiektu “Obiekt Dziedzictwa Kulturowego” (koloru żółtego), wydany przez Narodowe Centrum Inwentaryzacji Majątku Kulturowego (QKIPK), a także
  2. zezwolenie na transfer obiektu, wydane przez Ministerstwo Turystyki, Kultury, Młodzieży i Sportu;

  Dla dzieł sztuki

   

  1. certyfikat obiektu “Dzieło sztuki” (koloru zielonego), wydany przez Narodowe Centrum Inwentaryzacji Majątku Kulturowego (QKIPK), a także,
  2. zezwolenie na transfer obiektu, wydane przez Narodowe Centrum Inwentaryzacji Majątku Kulturowego (QKIPK)

  Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Turystyki, Kultury, Młodzieży i Sportu: http://www.mtkrs.gov.al/; oraz Narodowe Centrum Inwentaryzacji Majątku Kulturowego http://www.qkipk.gov.al/.

   

  Walka z przemytem narkotykami i innymi substancjami:

   

  • Zabrania się importu, eksportu, przewozu tranzytem substancji narkotycznych i psychotropowych, co jest czynem karalnym i podlega karze zgodnie z obowiązującym kodeksem karnym.
  • Zabrania się importu, eksportu, przewozu tranzytem roślin, leków narkotycznych i substancji psychotropowych pochodzenia naturalnego i syntetycznego na terytorium Republiki Albanii, zgodnie z Ustawą nr 7975 z dnia 26.07.1995 “O lekach narkotycznych i substancjach psychotropowych”.
  • Broń i produkty podwójnego zastosowania. Uzbrojenie oraz produkty technologiczne podwójnego zastosowania także w trakcie importu, eksportu, tranzytu w celach niehandlowych, przetrzymywane przez podróżnych w małych ilościach, wymagają licencji wydanej przez Organ Państwowej Kontroli Eksportowej i są kontrolowane przez Służbę Celną. Towary te podlegają ustawie nr 9707 z dnia 05.04.2007 “O kontroli państwowej nad działalnością importowo-eksportową uzbrojenia i produktów technologicznych podwójnego zastosowania”.

   

  Handel ludźmi:

   

  • Zabrania się handlu żywym towarem i przemytu ludzi, co odnosi się do transportu, transferu, zmuszania ludzi do uległości z użyciem zastraszenia, użycia siły lub innych form nacisku, porwania, oszukania w celu wykorzystania.

   

  MELDUNEK

   

  Nie ma obowiązku meldunkowego dla osób przebywających w Albanii poniżej 90 dni w ciągu 180 dni od daty pierwszego wjazdu.

   

   

  UBEZPIECZENIE

   

  Ubezpieczenie osobowe nie jest obowiązkowe. Zaleca się jednak posiadać ubezpieczenia pozwalające podjąć leczenie w prywatnych klinikach, transport do kraju lub assistance drogowe.

   

   

  SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA

   

  Od przyjeżdżających do Albanii nie wymaga się świadectwa szczepień ochronnych. Nie występują  zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne odbiegające od zagrożeń powszechnie obecnych w Europie. Infekcje wirusowe są groźne jesienią i wiosną. Aktualne informacje o epidemiach chorób zakaźnych dostępne są na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO): www.who.int. Zaleca się picie wyłącznie wody przegotowanej lub butelkowanej. Żywność najlepiej kupować w sprawdzonych miejscach.  Polska ma podpisaną umowę z Albanią o bezpłatnym leczeniu. Jednak publiczna służba zdrowia z powodu niedoinwestowania jest w Albanii na niskim poziomie.  W Tiranie i większych miastach powstały prywatne przychodnie lekarskie o dobrym poziomie diagnostycznym (z   możliwością hospitalizacji). Koszt wizyty wynosi ok. 20-30 EUR.

   

  Dla załatwiania spraw związanych z opłatami za usługi medyczne za pośrednictwem firm ubezpieczeniowych placówki służby zdrowia wymagają posiadania paszportów.

   

  INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

   

  Respektowane jest polskie lub  międzynarodowe prawo jazdy. Kierowca musi posiadać ubezpieczenie OC - tzw. zieloną kartę. Uznawane są zielone karty wystawiane przez polskie towarzystwa ubezpieczeniowe. W przypadku podróżowania autem będącym własnością osoby trzeciej lub firmy należy posiadać notarialne upoważnienie w j. angielskim od właściciela auta. Ostatnio zmodernizowano część dróg głównych. Nie zaleca się poruszania po drogach po zmroku ze względu na nieoświetlonych użytkowników  (motocykle, rowery, piesi lub zwierzęta na drodze) oraz nieoznakowane i nieoświetlone przeszkody na drodze (m.in. otwarte studzienki kanalizacyjne, osuwiska kamieni i inne). Stosunek miejscowych kierowców do zasad ruchu i przepisów bywa łagodnie mówiąc niefrasobliwy, wobec czego auto należy prowadzić ze wzmożoną ostrożnością i starać się przewidywać niestandardowe zachowania współużytkowników drogi. Do podstawowych wykroczeń drogowych należą: przejazd na czerwonym świetle, niesygnalizowanie skrętu i wymuszanie pierwszeństwa przejazdu. Wiele samochodów jest w złym stanie technicznym, nierzadko brak im tylnych lub przednich świateł, lusterek wstecznych. Bez świateł i często pod prąd jeżdżą rowerzyści i motocykliści na skuterach. Należy zwracać szczególną uwagę na pieszych, przechodzących przez jezdnię w niedozwolonych miejscach lub zwierzęta.

   

  W Albanii rygorystycznie przestrzega się przepisów drogowych. Za wykroczenie drogowe (nawet nieznaczne) grozi oprócz kary grzywny pozbawienie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego samochodu na pół roku.

   

  Przy kolizji lub wypadku drogowym należy zawiadomić policję i oczekiwać na spisanie protokołu zdarzenia. W przypadku kłopotów w kontaktach z policją lub zaistnienia obrażeń, uszkodzeń ciała należy skontaktować się z konsulem. Likwidacja skutków wypadków drogowych może ciągnąć się przez kilka miesięcy, dlatego warto upewnić się wybierając firmę ubezpieczeniową w Polsce czy współpracuje ona z firmą albańską.

   

  W Albanii słabo jest rozwinięty system serwisu samochodów – nawet najbardziej popularnych marek. Stacje obsługi mają minimalną ilość części zamiennych i z reguły dopiero po zgłoszeniu naprawy je zamawiają. Może to potrwać nawet kilka tygodni.

   

   

  BEZPIECZEŃSTWO

   

  Należy zachować ostrożność z uwagi na możliwość kradzieży mienia lub samochodu. W ostatnim okresie zauważa się wzrost przypadków przestępczości pospolitej. Zdarzają się przypadki kradzieży zarówno dokumentów jak i wartościowych przedmiotów.

   

  Np. miały miejsce przypadki zapraszania obywateli RP na kolację, poczęstunek z dużą ilością alkoholu, fundowane przez przypadkowych miejscowych obywateli. W rezultacie w dniu następnym, po przebudzeniu, turysta stwierdzał, że został okradziony a sprawców nie można było ustalić. Również na plaży w czasie zażywania kąpieli zalecamy pozostawanie zawsze przynajmniej jednej osoby przy rzeczach kąpiących się.  Generalnie, pewnej powolnej poprawie ulega stan plaż i kąpielisk morskich w porównaniu z poprzednimi latami. Pojawiły się sanitariaty, przebieralnie i plaże są sprzątane. Dalej jednak na większości plaż brakuje ratowników, nie ma badań czystości wody na obecność  pałeczek coli, nie ma komunikatów o stanie morza, nie ma flag informujących  o zakazie kąpieli przy niesprzyjających warunkach pogodowych.

   

  Oddzielnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo turystów udających się w północne góry Albanii. Były w ostatnich latach przypadki zabójstw turystów. Tam praktycznie w każdej wiosce miejscowi mieszkańcy posiadają broń. W licznych, dobrze ukrytych miejscach, hodowany jest mak i konopie. Te plantacje są strzeżone całodobowo przez uzbrojonych wartowników. Władze albańskie wydają corocznie walkę zorganizowanym gangom, ale proceder nadal kwitnie. Zalecamy omijanie tego rejonu lub stosowanie się do poniższych zasad:

   

  • Podróżowanie najlepiej w kilkuosobowym gronie z wynajętym miejscowym przewodnikiem;
  • Niezbaczanie z wytyczonych dróg;
  • Niezatrzymywanie się w celu zabrania autostopowiczów;
  • Noclegowanie tylko w hotelach lub pensjonatach – nie pod namiotami.

   

  Należy mieć też na względzie, że nie ma w Albanii odpowiednika polskiego GOPR-u. W razie nieszczęśliwego wypadku w górach trudno liczyć na szybką pomoc.

   

  Zagrożenia terrorystyczne nie mają odrębnej klasyfikacji. Wyróżnia trzy poziomy sytuacji kryzysowych: niski (alb. niveli I), średni (alb. niveli II), wysoki (alb. niveli III). Obecnie obowiązuje poziom niski.

   

   

  RELIGIA, OBYCZAJE

   

  W Albanii większość społeczeństwa, zwłaszcza młodszego pokolenia,  reprezentuje standardy typowo europejskie.  Ubiór, fryzury, makijaż czy   zachowanie nie odbiega w niczym od tego co spotykamy na ulicach miast Polski czy innych krajów europejskich. Albania to kraj tolerancji religijnej, a kwestie natury religijnej nie stwarzają problemów przyjezdnym. W Tiranie działają 4 kościoły katolickie, kilkanaście  meczetów i cerkwi prawosławnych. W całej Albanii przeważa islam, religie chrześcijańskie są zakorzenione w części południowej (prawosławie) oraz północnej (katolicyzm). Kobiet ubranych w stroje muzułmańskie spotyka się bardzo rzadko.

   

  Albania to taki paradoks religijny, w dobrym tego słowa znaczeniu. Tylko w tym kraju możesz sobie zrobić zdjęcie na tle meczetu z minaretem przed którym rozwieszony jest transparent: Gezuar Paszket – Wesołych Świąt Wielkanocnych.

   

  W Albanii działa aktualnie 7 polskich  księży (z różnych zgromadzeń) i kilka sióstr zakonnych.

   

  W wielu regionach działają ośrodki propagujące tradycje miejscowej kultury i folklore.

   

  ŚWIĘTA

   

  Dniami wolnymi od pracy są początek i koniec muzułmańskiego postu ramadanu - tzw. Mały i Duży Bajram, ponadto Boże Narodzenie (obchodzone dwukrotnie: w grudniu wg wyznania katolickiego - 1 dzień, w styczniu wg wyznania prawosławnego - 1 dzień), Nowy Rok, 1 maja, 28 i 29 listopada - Święto Niepodległości.

   

   

  PRZYDATNE INFORMACJE

   

  Jest coraz więcej bankomatów, jednak zaleca się korzystanie z bankomatów ulokowanych na terenie banków, ponieważ w automatach ulicznych często zdarzają się przypadki połykania kart. Na licznych stacjach benzynowych, w hotelach lub restauracjach można płacić rachunki w EURO.

   

  W Albanii praktycznie nie podróżuje się koleją: istniejące nieliczne połączenia obsługiwane są przez zdezelowane składy. Nie ma połączenia z międzynarodową siecią kolejową.

   

  Baza turystyczna jest już dobrze rozwinięta. W Tiranie i większych miastach można zatrzymać się w kilku hotelach o wysokim standardzie. Powstały również hotele dla podróżnych mniej zasobnych. Na wybrzeżu jest duży wybór pensjonatów i małych hoteli. Brakuje pól namiotowych. Pola kempingowe nieliczne.

   

  Mimo, że Albania jest krajem górzystym nie ma tu rozwiniętej infrastruktury narciarskiej – brak tras, wyciągów a nawet szlaków turystycznych. Dyskomfortem - nie tylko dla turystów - są na terenie całej Albanii, a zwłaszcza na prowincji, przy dużej suszy, (cała infrastruktura energetyczna działa wyłącznie w oparciu o elektrownie wodne) okresowe przerwy w dostawach energii elektrycznej i wody, dochodzące do kilku  godzin na dobę.

   

  Pewnym utrudnieniem jest niewydolna sieć telefoniczna i częste przeciążenia łączy internetowych. Sieć telefonii komórkowej nie obejmuje terenów północnych i południowych  górskich.

   

  Znajomość języków obcych nie jest powszechna na prowincji. W dużych miastach można porozumieć się w języku włoskim lub angielskim, a na południu kraju także greckim.

   

  Urzędy pracują w okresie letnim w godzinach 8.00-14.00 i 16.00-18.00, w okresie zimowym w godzinach 8.00-16.00.

   

  Sklepy otwarte są w zależności od decyzji właściciela, zwyczajowo od 8.00 do 21.00; w okresie letnim niektóre sklepy zamykane są w godzinach 12.00-16.00.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: