close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KONTAKT

 •  

  Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tiranie

   

  Adres do korespondencji             

  Ambasade Polakë
  Rruga e Durresit 123, Tirane,
   Albania

  Telefon

  + 355 4 45 100 20

   

        

  Fax 

  + 355 4 22 33 364 

  e-mail

  tirana.amb.sekretariat@msz.gov.pl

  www

   www.tirana.msz.gov.pl

   

   

  Przyjmowanie skarg 

  i wniosków

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kierownik Placówki (lub osoba upoważniona) przyjmuje interesantów w sprawach petycji , skarg i wniosków  w poniedziałki w godz. 15-16.

   

  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Ambasadzie RP w Tiranie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 13 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jednostkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 17 i 39), wydanym na podstawie następujących przepisów:

   

  • Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

    

   Przedmiotem skarg mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej przez Ambasadę RP w Tiranie lub jej pracowników.

   Przedmiotem wniosków mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania Ambasady RP w Tiranie, poprawienia skuteczności jej działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.

    

   UWAGA

    

   *Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz   § 8. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46), podanie adresu wnoszącego (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i numer lokalu) jest obowiązkowe.

   Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i  rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),  skargi i wnioski niezawierające adresu wnoszącego skargę  pozostawia się bez rozpoznania.

     

  Telefon dyżurny

   

   

   

   

   +355  694022011

   

   

   

  Telefon jest przeznaczony dla zgłoszeń w sytuacjach nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia, wymagających natychmiastowej interwencji urzędu konsularnego na rzecz obywateli polskich.

   

  Konsul dyżurny nie udziela informacji, które nie wymagają natychmiastowej pomocy i mogą być udzielone w godzinach pracy urzędu (np. sprawy paszportowe, wizowe, prawne itp.).

   

  Godziny urzędowania             

  Poniedziałek - Piątek  8.15  - 16.15

  Wydział konsularny                

  Wtorek i Czwartek   10.00  - 12.00

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: