close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AMBASADA

 • WITAMY PAŃSTWA NA STRONIE AMBASADY POLSKIEJ W TIRANIE

   

  Adres do korespondencji:                                 

  Ambasade Polakë

  Rruga e Durresit 123, Tirane, Albania
   
   
  Telefon:                                                                        + 355 4 45 100 20
  Fax:                                                                         + 355 4 22 33 364 
  e-mail:                                                                    tirana.amb.sekretariat@msz.gov.pl
  www:                                                                      www.tirana.msz.gov.pl
  Twitter                                                                   http://twitter.com/PlinAlbania 
  Facebook                                                               https://www.facebook.com/PLinAlbania
   

  Telefon dyżurny Konsula po godzinach pracy:

   

  Telefon dyżurny jest przeznaczony wyłącznie dla zgłoszeń w sytuacjach nagłych, zagrożenia życia lub zdrowia, wymagających natychmiastowej interwencji urzędu konsularnego na rzecz obywateli polskich.

   

  Konsul dyżurny nie udziela informacji, które nie wymagają natychmiastowej pomocy

  i mogą być udzielone w godzinach pracy urzędu

  (np. sprawy paszportowe, wizowe, prawne itp.)

   

  ++355 694022011 

   
   
  Godziny urzędowania:                                         Poniedziałek - Piątek  8.15  - 16.15
   
  Wydział konsularny:                                             Wtorek i Czwartek   10.00  - 12.00
   

  Ambasada RP w Tiranie uprzejmie informuje,  że nie udziela odpowiedzi na korespondencję (także  otrzymaną drogą e-mailową), która nie spełnia wymogów określonych w art 63, paragraf 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

   

   Treść korespondencji kierowanej na adres Ambasady RP w Tiranie powinna zawierać wskazanie:

   

  • osoby (imienia i nazwiska), od której pochodzi
  • adresu tej osoby
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

   

  Na takie pisma Ambasada RP w Tiranie ma obowiązek odpowiedzieć w ciągu miesiąca.

   

  W sprawach szczególnie  skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

   

   

  Skargi i wnioski

   

  Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Ambasadzie RP w Tiranie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu nr 13 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjmowania i załatwiania petycji, skarg i wniosków w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i jednostkach podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych (Dz. Urz. Min. Spraw Zagr. poz. 17 i 39), wydanym na podstawie następujących przepisów:

   

  • Dział VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

   

  Przedmiotem skarg mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji publicznej przez Ambasadę RP w Tiranie lub jej pracowników.

   

  Przedmiotem wniosków mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania Ambasady RP w Tiranie, poprawienia skuteczności jej działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.

   

  UWAGA

   

  * Zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz   § 8. 1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 poz. 46), podanie adresu wnoszącego (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu i numer lokalu) jest obowiązkowe.

   

  Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i  rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46),  skargi i wnioski niezawierające adresu wnoszącego skargę  pozostawia się bez rozpoznania.

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: