close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 13 grudnia 2016

  W ramach wizyty Premier Rzeczypospolitej Polskiej Pani Beaty Szydło w Albanii odbyło się Polsko-Albańskie Forum Ekonomiczne.

  Pomysłodawcą Forum było Ministerstwo Rozwoju RP. Realizacja pomysłu spoczęła na Ambasadzie RP w Tiranie oraz Wydziale Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie.

   

  Z Polski przybyli przedstawiciele kierownictw Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Krajowej Izby Gospodarczej oraz kilkunastu znanych polskich firm. Stronę albańską reprezentowali przedstawiciele kierownictwa Albańskiej Agencji Rozwoju Inwestycji, Związku Izb Handlu i Przemysłu Republiki Albanii, innych czołowych stowarzyszeń biznesowych oraz wielu albańskich firm, zainteresowanych polskim rynkiem. W sumie w polsko-albańskim forum ekonomicznym wzięło udział ponad stu uczestników.

   

  Premierzy Polski i Albanii stali się gośćmi honorowymi Polsko-Albańskiego Forum Ekonomicznego. W swoim przemówieniu do uczestników Forum Premier Albanii Edi Rama podkreślił, że jego kraj liczy na współpracę gospodarczą z Polską. Przekonywał, że Albania oferuje wszelkie ułatwienia dla polskich biznesmenów. Zachęcał do inwestowania w rolnictwie, energetyce i wydobyciu ropy naftowej.

   

  Premier Polski Beata Szydło zapewniała, że Polska wspiera starania Albanii o członkostwo w Unii Europejskiej. Wyraziła ogromną satysfakcję, że jest w Tiranie razem z polskimi przedsiębiorcami. Oceniła, że potencjał rozwijania współpracy gospodarczej między Polską a Albanią jest bardzo duży. Zaznaczyła, że współpraca z Albanią jest zbieżna z interesem polskiej gospodarki. Polska chce zwiększyć polską ofertę eksportową. Oprócz rolnictwa, turystyki i energetyki Polska liczy także na współpracę w górnictwie i ochronie środowiska. Wskazała na rozwój wymiany handlowej po obydwu stronach, lecz jednocześnie podkreśliła, że możliwy potencjał jest o wiele większy od dotychczasowych, wzajemnych obrotów. Pani Premier wskazała na rychłą reorganizacje polskiej instytucji wspierającej polski biznes za granicą, podkreślając troskę rządu do wspomagania wysiłków rodzimych firm w ekspansji gospodarczej.

   

  W obecności obojga Premierów podpisano „Porozumienie o współpracy pomiędzy Albańską Agencją Rozwoju Inwestycji a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych” oraz „Umowę o współpracy pomiędzy Związkiem Izb Handlu i Przemysłu Republiki Albanii oraz Polską Krajową Izbą Gospodarczą”.

   

  Na Polsko-Albańskim Forum Ekonomicznym Polska zaprezentowała ofertę eksportową z dziedzin energetyki, górnictwa, produkcji autobusów, maszyn i pojazdów dla rolnictwa, meblarstwa, przetwórstwa spożywczego. W zgodnej opinii uczestników, Forum stało się znakomitą okazją dla środowisk gospodarczych Polski i Albanii do nawiązania, również podczas spotkań w formule B2B, bezpośrednich kontaktów oraz omówienia możliwości przyszłej współpracy.

  Forum 01
  Forum 02
  Forum 03
  Forum 04
  Forum 05
  Forum 06
  Forum 07
  Forum 08
  Forum 09
  Forum 10
  Forum 11
  Forum 12
  Forum 13
  Forum 14
  Forum 15
  Forum 16
  Forum 17
  Forum 18

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: