close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KULTURA I NAUKA

 • Współpraca kulturalna i naukowa między Polską i Albanią

   

  KULTURA POLSKA W ALBANII I NA ŚWIECIE - KULTURA POLAKE NË SHQIPËRI DHE NË BOTË

   

   

   

  BAZA TRAKTATOWA

   

   

  • Ramowa Umowa o współpracy między UW a Uniwersytetem w Tiranie, zawarta w 2010 r.;
  • Porozumienie o współpracy archeologicznej między Ośrodkiem Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego a Albańskim Instytutem Zabytków i Kultury i Ośrodkiem Studiów Albanologicznych, zawarte w 2010 r.;
  • Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Albanii o współpracy kulturalnej i naukowej, zawarta w maju 1993 r.;

   

   

  Współpraca w dziedzinie nauki

   

     

   

   

   

  Współpraca stypendialna

   

   

  Początki przyjazdów do Polski na studia sięgają lat 50 ub. wieku. Po przemianach ustrojowych w naszych krajach resorty nauki zawarły porozumienie, na podstawie którego rząd polski oferuje Albańczykom bezpłatne studia na wyższych uczelniach w Polsce. Rokrocznie kilkanaście osób podejmuje studia w Polsce. Obecnie jest to ponad 100 studentów z Albanii na różnych kierunkach, m.in. ekonomicznych, informatyce, medycznych, politechnicznych, również społecznych (pracy socjalnej) oraz artystycznych. Albańscy absolwenci polskich uczelni po powrocie do kraju wykorzystują zdobytą wiedzę dla dobra swojego kraju,  podejmując pracę jako wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach, w bankowości, lecznictwie, administracji państwowej, różnych dziedzinach przemysłu i gospodarki Albanii.

   

  W Polsce wzrasta zainteresowanie młodzieży studiami na kierunku bałkanistyki. Coraz więcej osób uczy się języka albańskiego. Rozwojowi zainteresowania problematyką albańską oraz regionu Bałkanów służy działalność różnych ośrodków naukowych, zwłaszcza uczelni wyższych na których funkcjonują kierunki bałkanistyki jak UW w Warszawie, UAM w Poznaniu, UMK w Toruniu, UMCS w Lublinie. Ukazuje się coraz więcej publikacji o problematyce albańskiej i regionu. Coraz więcej studentów i naukowców odwiedza Albanię  w ramach stażów językowych i naukowych.

   

   

  Współpraca archeologiczna

   

   

  W 2009 r. rozpoczęła się polsko–albańska współpraca w dziedzinie archeologii. Zainicjowała ją  wizyta studyjna w Polsce delegacji czterech profesorów albańskich, na czele z prof. Neritanem Ceką. W 2010 r. zostało podpisane Porozumienie o współpracy archeologicznej między Ośrodkiem Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego a Albańskim Instytutem Zabytków i Kultury i Ośrodkiem Studiów Albanologicznych. W tym samym roku w Tiranie została podpisana  ramowa Umowa o współpracy między UW a Uniwersytetem w Tiranie. We wrześniu 2011 r. w Szkodrze rozpoczęto prace wykopaliskowe prowadzone przez grupę polskich archeologów, na czele z prof. Piotrem Dyczkiem z UW we współpracy z archeologami albańskimi kierowanymi przez prof. Neritana Cekę. Antyczna Szkodra jest jednym z najważniejszych stanowisk dla historii Ilirii, jak również całego obszaru bałkańskiego.

   

  W ramach sprawowanej przez Polskę Prezydencji w UE, Ambasada RP w Tiranie sponsorowała wydanie w 2011 r. albumu „Iliria i prowincje bałkańskie w zjednoczonej Europie” w trzech wersjach językowych: polskiej, albańskiej i angielskiej.

   

  Inne wydarzenia naukowe

   

   

  Dzięki wieloletniej pracy prof. Arqile Tety, absolwenta Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, w roku 2010 ukazała się w j. albańskim biografia wybitnego, zasłużonego dla Albanii polskiego geologa prof. Stanisława Zubera. Prof. Argita Teta jest ponadto autorem wielkiego słownika polsko – albańskiego, a obecnie pracuje nad jego II częścią albańsko – polską.

   

   

   

  Upamiętnienie postaci wybitnego polskiego geologa prof. Stanisława Zubera

   

   

  W 2011 r. w albańskim mieście Kuçova minister Bogdan Zdrojewski wraz z prezydentem Albanii Bamirem Topim dokonał odsłonięcia pomnika wybitnego polskiego geologa prof. Stanisława. Zubera. Podczas ceremonii prezydent Albanii przekazał na ręce Ambasador RP nadane przez niego pośmiertnie prof. Stanisławowi Zuberowi najwyższe odznaczenie państwowe Albanii - Order Matki Teresy.

   

   

   

      

     

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: