close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • INFORMACJE POLITYCZNE

 •  

  WSPÓŁPRACA BILATERALNA

  POMIĘDZY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ REPUBLIKĄ ALBANII

  W LATACH 1993-2014

  Wizyty na najwyższym szczeblu

  - wizyty na szczeblu prezydentów

  - wizyty na szczeblu przewodniczących parlamentów

  - wizyty na szczeblu premierów

  - wizyty oraz spotkania na szczeblu ministrów spraw zagranicznych

  - wizyty przedstawicieli ministerstw oraz wysokich urzędów państwowych

  - wizyty na szczeblu parlamentarzystów

   

   

   

  WIZYTY NA SZCZEBLU PREZYDENTÓW

   

  - 2014 r. (czerwiec) wizyta w Polsce Prezydenta Albanii Bujara Nishaniego (udział w uroczystych obchodach 25-lecia Polskiej Wolności)

  - 2011 r. (maj) wizyta w Polsce Prezydenta Albanii Bamira Topi (udział w XVII Szczycie Prezydentów Europy Środkowej w Warszawie)

  - 2006 r. oficjalna wizyta w Polsce prezydenta Albanii Alfreda Moisiu w ramach rewizyty za wizytę prezydenta RP w 2003 r.

  - 2005 r. wizyta w Polsce Prezydenta Albanii Alfreda Moisiu jako gościa III Szczytu Rady Europy

  - 2004 r. wizyta w Polsce prezydenta Albanii Alfreda Moisiu  jako gościa Forum Ekonomicznego

  - 2003 r. oficjalna wizyta w Albanii prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego

   

   

  WIZYTY NA SZCZEBLU PRZEWODNICZĄCYCH PARLAMENTÓW

   

   

  - 2013 (październik) – wizyta Wiceprzewodniczącego Sejmu RP Jerzego Wenderlicha, spotkania z Przewodniczącym Zgromadzenia Albanii Ilirem Metą oraz Wiceprzewodniczącymi Vangjelem Dule i Edmondem Spaho, przewodniczącymi komisji parlamentarnych ds. Spraw Zagranicznych Artą Dade i Integracji Europejskiej Majlindą Bregu

  - 2012 r. (listopad) - udział Wicemarszałka Sejmu RP Jerzego Wenderlichaw obchodach 100. rocznicy niepodległości Albanii.

  - 2011 r. (czerwiec) oficjalna wizyta w Polsce Przewodniczącej Parlamentu Albanii Jozefiny Topali na zaproszenie Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza

  - 2009 r. (kwiecień) wizyta w Polsce przewodniczącej parlamentu RA Jozefiny Topalli podczas kongresu Europejskiej Partii Ludowej

  - 2009 r. (marzec) oficjalna wizyta w Albanii marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego z małżonką

  - 2008 r. (czerwiec) oficjalna wizyta w Albanii marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza

   

   

  WIZYTY ORAZ SPOTKANIA NA SZCZEBLU PREMIERÓW

   

  - 2016 (grudzień) wizyta robocza w Albanii Premier RP Beaty Szydło. Spotkania z Premierem Edi Ramą oraz Prezydentem Bujarem Nishani, udział obu Premierów w Polsko –Albańskim Forum Ekonomicznym

  - 2014 (grudzień) spotkanie Wicepremiera RP Tomasza Siemoniaka z Premierem Albanii Edi Ramą podczas spotkania premierów państw Europy Środkowej i Wschodniej oraz Chin w Belgradzie

  - 2009 r. (kwiecień) wizyta w Polsce premiera Albanii Sali Berishy podczas obrad kongresu Europejskiej Partii Ludowej

  - 2009 r. (wrzesień) wizyta w Polsce premiera Albanii Sali Berishy podczas uroczystości upamiętniających 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej (Gdańsk)

  - 2005 r. (luty) wizyta w Polsce premiera Albanii Fatosa Nano w związku z Forum Gospodarczym

  - 2005 r. (styczeń) wizyta w Polsce premiera Albanii Fatosa Nano z okazji 60 rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz

  - 2004 (grudzień) wizyta w Albanii premiera Marka Belki

   

   

  WIZYTY ORAZ SPOTKANIA NA SZCZEBLU

  MINISTRÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH

   

   

  - 2016 (grudzień) - spotkanie Ministra SZ RP Witolda Waszczykowskiego z Ministrem SZ Albanii Ditmirem Bushatim przy okazji sesji Rady Ministerialnej OBWE w Hamburgu.

  - 2016 (listopad) – udział Ministra SZ Albanii D. Bushati w spotkaniu ministrów SZ państw Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich w Warszawie

  - 2016 (czerwiec) wizyta w Albanii Ministra SZ RP Witolda Waszczykowskiego; spotkania z prezydentem Albanii Bujarem Nishani, premierem Albanii Edi Ramą, Ministrem SZAlbanii Ditmirem Bushatim

  - 2014 r. (październik) spotkanie Ministra SZ RP Grzegorza Schetyny z Ministrem SZ Albanii Ditmirem Bushatim podczas spotkania Ministrów SZ państw Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich w Bratysławie

  - 2014 r. (maj) wizyta w Polsce ministra SZ Albanii Ditmira Bushatiego, podczas wizyty ministrowie SZ podpisali Memorandum ws. współpracy w dziedzinie integracji europejskiej między MSZ RP a MSZ Republiki Albanii

  - 2013 r. (luty) spotkanie ministra SZ Radosława Sikorskiego z ministrem SZ Edmondem Panaritim podczas otwarcia 22. sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie

  - 2012 r. (październik) - udział Ministra SZ RA E. Panariti w spotkaniu Ministrów SZ Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii, Grecji, Rumunii i państw Bałkanów Zachodnich w Warszawie.

  - 2011 r. (maj) wizyta w Albanii ministra SZ Radosława Sikorskiego, w ramach której odbyły się spotkania z prezydentem Albanii Bamirem Topi, premierem Albanii Sali Berishą oraz wicepremierem i Ministrem SZ Edmondem Haxhinasto.

  - 2012 r. (kwiecień) wizyta w Polsce wicepremiera i ministra SZ Albanii Edmonda Haxhinasto; (spotkanie Premierów oraz Forum gospodarcze Polska - Europa Środkowa i Chiny w Warszawie).

  - 2010 r. (październik) spotkanie ministra SZ Radosława Sikorskiego z ministrem SZ Edmondem Haxhinasto podczas  spotkania ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej i państw Bałkanów zachodnich w Bratysławie.

  - 2005 r. (luty) oficjalna wizyta w Polsce ministra SZ Albanii Kastriota Islamiego

  - 1999 r. oficjalna wizyta w Polsce ministra SZ Albanii Paskala Milo

  - 1998 r. (marzec) wizyta w Albanii ministra SZ RP Bronisława Geremka (w charakterze urzędującego przewodniczącego OBWE).

  - 1994 r. oficjalna wizyta w Albanii ministra SZ Polski Andrzeja Olechowskiego

  - 1993 r. oficjalna wizyta w Polsce ministra SZ Albanii Alfreda Serreqi

   

   

   

  WIZYTY PRZEDSTAWICIELI MINISTERSTW

  ORAZ WYSOKICH URZĘDÓW PAŃSTWOWYCH

   

  - 2016 (maj) wizyta w Albanii Prezesa Najwyższej Izby Kontroli RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

  - 2014 (październik) wizyta w Polsce Minister Obrony Albanii Mimi Kodheli

  - 2014 (maj) wizyta w Polsce Prezesa Najwyższego Organu Kontroli Albanii Bujara Leskaja na zaproszenie Prezesa NIK RP Krzysztofa Kwiatkowskiego

  - 2013 (październik) – wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich RP Prof. Ireny Lipowicz oraz jej spotkania z Przewodniczącym Zgromadzenia Albanii Ilirem Metą, Ministrem Sprawiedliwości Nasipem Naço, Ministrem Integracji Europejskiej Klajdą Gjosha oraz Ombudsmanem Albanii Iglim Totozani. Udział w polsko-albańskim seminarium „Obrona praw człowieka oraz rola Rzecznika Praw Obywatelskich”

  - 2013 r. (marzec) wizyta w Polsce Ombudsmana Igli Totozani, spotkanie z RPO RP prof. Ireną Lipowicz, udział w konferencji pod patronatem Ministra SZ RP i RPO RP zat. „Najważniejsze wyzwania dla Ombudsmanów w XXI wieku" w ramach przewodnictwa Polski w Grupie Wyszehradzkiej, z udziałem ombudsmanów z państw GW i Bałkanów Zachodnich

  - 2012 r. (czerwiec) wizyta w Albanii delegacji Trybunału Konstytucyjnego RP na czele z Prezesem prof. Andrzejem Rzeplińskim z okazji 20 rocznicy powstania Sądu Konstytucyjnego w Albanii

  - 2012 r. (maj) wizyta w Polsce (Warszawa) Prezesa Najwyższego Organu Kontroli Albanii Bujara Leskaja na zaproszenie Prezesa NIK Jacka Jezierskiego. Podpisano dwustronne porozumienie o współpracy, w ramach którego NIK będzie szkolił w Polsce grupę albańskich audytorów

  - 2012 r. (kwiecień) wizyta w Albanii wiceministra Obrony Narodowej RP Zbigniewa Włosowicza

  - 2011 r. (październik)  wizyta  w Albanii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP  Bogdana Zdrojewskiego; w ramach tej wizyty - odsłonięcie pomnika zasłużonego dla Albanii polskiego geologa Stanisława Zubera, który został zamordowany przez reżim Hodży w 1947 r. oraz ceremonia pośmiertnego odznaczenia Stanisława Zubera przez Prezydenta Albanii Bamira Topi najwyższym albańskim Orderem Matki Teresy

  - 2006 – (listopad) wizya w Albanii wicepremier i Minister Finansów RP Zyty Gilowskiej w związku z udziałem w Szczycie Państw Inicjatywy Środkowo-Europejskiej  

  - 2006 (marzec) wizyta w Albanii Prezesa NIK Mirosława Sekuły

   

   

   

  WIZYTY NA SZCZEBLU PARLAMENTARZYSTÓW

   

  - 2016 (maj) wizyta w Albanii delegacji Sejmu i Senatu RP na czele z Wicemarszałkiem Senatu Adamem Bielanem w ramach wiosennej sesji 2016 r. Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w Albanii

  - 2014 r. (wrzesień) wizyta w Albanii delegacji Polsko-Albańskiej Grupy Parlamentarnej na czele z przewodniczącym posłem Tomaszem Głogowskim i z udziałem posłów Andrzeja Kani i Grzegorza Tobiszowskiego

  - 2013 r. (czerwiec) pobyt w Albanii posłów na Sejm RP w ramach misji obserwacyjnej wyborów parlamentarnych w Albanii: Joanna Kluzik-Rostkowska, Andrzej Dera, Mariusz Grad, Andrzej Jaworski i Henryk Smolarz - z ramienia Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE oraz Jan Kaźmierczak - z ramienia Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 

  - 2012 r. (maj) - udział p. senatora RP Piotra Wacha, wiceprzewodniczącego delegacji parlamentarnej RP do ZPRE w spotkaniu Stałej Komisji ZPRE.

  - 2012 r. (październik) wizyta w Albanii delegacji Sejmu i Senatu RP do ZP OBWE w ramach Spotkań Jesiennych Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w Tiranie, w składzie: przewodnicząca p. posłanka Barbara Bartuś, p. senator Wojciech Skurkiewicz, pp. posłowie Andrzej Dera oraz Henryk Smolarz

  - 2012 r. (wrzesień) wizyta w Albanii posła na Sejm RP Roberta Biedronia jako członka Delegacji Parlamentarnej RP do ZPRE w związku z posiedzeniem w Tiranie Komisji ds. Równości i Niedyskryminacji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

  - 2006 (listopad) wizyta w Albanii delegacji Sejmu i Senatu RP w związku z posiedzeniem Zgromadzenia Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: