close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • DWUSTRONNA WSPÓŁPRACA EKONOMICZNA

 •  

   

  BAZA TRAKTATOWA

  najważniejsze umowy i inne akty prawne między Rzeczypospolitą Polską a Republika Albanii

  w zakresie współpracy gospodarczej i wymiany handlowej

   

   

  • Porozumienie o współpracy pomiędzy Polską Izbą Turystyki i Zrzeszeniem Biur Podróży Albanii, podpisane 23 lutego 2009 r.
  • Umowa między Rządem RP a Radą Ministrów Republiki Albanii o współpracy gospodarczej, podpisana 4 czerwca 2007 r.
  • Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Albanii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana 5 marca 1993 r.
  • Umowa między Rządem RP i Rządem Republiki Albanii w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, podpisana 5 marca 1993 r.
  • Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Albanii o współpracy w transporcie morskim, podpisana 16 grudnia 1992 r.
  • Umowa między Rządem PRL a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, podpisana 18 stycznia 1990 r.
  • Porozumienie w formie wymiany not o zmianie art.17 Umowy między Rządem PRL a Rządem Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych sporządzonej w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r. Data podpisania porozumienia1 lipca 2003 r.
  • Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Albanii o współpracy w dziedzinie turystyki, podpisana 28 października 1994 r.
  • Umowa między MRiGŻ a Ministerstwem Rolnictwa Republiki Albańskiej o współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej w dziedzinie rolnictwa i gospodarki żywnościowej, podpisana 30 września 1994 r.
  • Umowa między Rządem PRL a Rządem Ludowej Republiki Albanii o komunikacji lotniczej, podpisana 8 lipca 1957 r.

   

  KALENDARIUM POSIEDZEŃ WSPÓLNEJ KOMISJI POLSKO-ALBAŃSKIEJ DO SPRAW WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ

   

   

  (działa na podstawie postanowień art. 5 Umowy między Rządem RP a Radą Ministrów Republiki Albanii o współpracy gospodarczej z 2007 r.)

  Podstawowe zadanie: wypracowywanie dalszego rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej, identyfikowanie problemów oraz sposobów ich rozwiązywania

   

  • 2014 r. (lipiec, Tirana) - V posiedzenie Wspólnej Komisji
  • 2011 r. (maj, Warszawa) - IV posiedzenie Wspólnej Komisji
  • 2010 r. (listopad, Tirana) - III posiedzenie Wspólnej Komisji
  • 2009 r. (listopad, Warszawa) - II posiedzenie Wspólnej Komisji
  • 2008 r. (grudzień, Tirana) - I posiedzenie Wspólnej Komisji

   

   

   

  WSPÓŁPRACA  ROZWOJOWA

   

   

  • 2014 r.: Ambasada RP we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie oraz Centrum Socjalnym Don Bosko w Tiranie zrealizowała projekt na temat  „Wdrożenie polskiego modelu edukacji dzieci z autyzmem”. Jest to już trzeci  projekt realizowany przez Ambasadę RP w Tiranie w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej w obszarze edukacji osób niepełnosprawnych w Albanii. Przyczynia się do zapewnienia podstawowych praw niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży, jakimi są powszechne nauczanie na poziomie podstawowym, ich integracja w grupach rówieśników oraz społeczeństwie. Jest wyrazem wspierania przez  Polskę działań Albanii w sferze integracji z UE  i przyjmowania standardów europejskich w tej dziedzinie.
  • 2013 r.: Ambasada RP we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie oraz Centrum Socjalnym Don Bosko w Tiranie zrealizowała projekt na temat „Wdrożenie polskiego modelu Warsztatów Terapii Zajęciowej w ośrodkach w Albanii”. Projekt zrealizowany w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej służy ochronie podstawowych praw niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i młodzieży jakimi są zapewnienie powszechnego nauczania na poziomie podstawowym oraz ich integracja w społeczeństwie. Potwierdza wspieranie przez Polskę dążenia Albanii do integracji z UE poprzez wdrażanie polskiego know-how w zakresie opieki, edukacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności.
  • 2012 r.: Ambasada RP we współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym w Katowicach zrealizowała grant w ramach pomocy rozwojowej na temat „Szkolenie z zakresu ratownictwa w górnictwie i ochrony środowiska”.  Szkolenie w Polsce 12 specjalistów ratownictwa górniczego miało na celu pomoc w stworzeniu w Albanii nowoczesnych i efektywnych struktur nadzoru oraz wyszkolenie inspektorów i ekspertów ratownictwa i ochrony środowiska w górnictwie.
  • 2010 r.: Ambasada RP we współpracy ze Śląskim Ośrodkiem Społecznym oraz Centrum Socjalnym Don Bosko w Tiranie  zrealizowała projekt na temat „Training of occupational therapists for persons with mental disabilities in Albania”. Projekt został wykorzystany na szkolenia i warsztaty dla osób z upośledzeniem umysłowym w Albanii. Kilka osób z grupy szkolonych w ramach projektu wolontariuszy albańskich podjęła nastepnie studia w Polsce na kierunku praca socjalna.  

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: