close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 30 stycznia 2017

  Historia polskich Żydów oraz szlachetne postawy Polaków podczas II wojny światowej przedstawione przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w Tiranie, która – we współpracy z Ambasadą Izraela oraz MSZ Republiki Albania – aktywnie uczestniczyła w tych obchodach.

  Program upamiętnienia ustanowionego na 27 stycznia Międzynarodowego Dnia Holokaustu obejmował m.in:

   

  1. Uroczyste otwarcie parku w centrum Tirany im. Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata oraz odsłona tablicy pamiątkowej przy posadzonym z tej okazji drzewie oliwnym. W uroczystym przemówieniu Minister SZ Republiki Albanii podkreślił, że Albania była jedynym państwem w Europie, w którym dzięki opartemu na tradycyjnym kodeksie zapisie dot. gościnności wobec obcych (tzw. „Besa”- zobowiązanie) liczba Żydów po zakończeniu wojny była wielokrotnie wyższa od liczby sprzed wojny. Dyskusję panelową na Uniwersytecie w Tiranie poświęconą pamięci o Holokauście, w której – po przemówieniach Ministra SZ Republiki Albania wzięli udział szef delegatury Rady Europy w Albanii, ambasador M. Baier z IHRA, ambasador RP Karol Bachura oraz inni dostojni goście. W zapełnionej auli obecni byli m.in. miejscowi politycy, przedstawiciele religijni, korpus dyplomatyczny, profesorowie oraz studenci miejscowej uczelni, dziennikarze oraz RTV. Jako pierwszy panelista, w swoim około 10. minutowym wystąpieniu amb. Bachura nawiązał do wielowiekowej historii koegzystencji Polaków i Żydów na terenie Rzeczypospolitej; podkreślił fakt, że II RP posiadała największą społeczność żydowską w Europie i ta społeczność najbardziej ucierpiała w wyniku Holokaustu; zaznaczył, że rząd II RP po agresji Niemiec 1 września i Sowietów 17 września 1939 r. stracił możliwość ochrony swoich obywateli i udał się na uchodźstwo, a kraj znalazł się pod okupacją; uzmysłowił, że na 6 mln Żydów, którzy zginęli w Holokauście, 3 mln. stanowili Żydzi polscy, zaś na 6 mln Polaków, którzy stracili życie w II Wojnie Światowej połowę stanowili polscy Żydzi; wspomniał o niemieckich nazistowskich obozach koncentracyjnych na terenie okupowanej polski oraz o istniejących podczas okupacji gettach; o fakcie, że w okupowanej Polsce Niemcy stosowali wobec osób ukrywających Żydów odpowiedzialność zbiorową, a mimo to liczba Polaków uhonorowanych tytułem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata jest najliczniejsza i przewyższa 6600 osób (w Albanii 75 osób); poinformował o postawie rządu RP na uchodźstwie, w tym o działaniach Karskiego i Pileckiego oraz utworzeniu Żegoty; zaapelował o konieczności utrzymania pamięci o Holokauście i wyraził nadzieję na wpisanie obchodów Dnia Holokaustu na stałe w kalendarz albański. Podczas przygotowanego przez MSZ RA I Uniwersytet w Tiranie panelu, w tle wyświetlano m.in. slajdy z wystawy przygotowanej przez POLIN oraz MSZ RP i udostępnionej przez placówkę wystawy pt. „They Risked Their Lives – Poles Who Saved Jews During The Holocaust”:

   

  1. Uroczysta ceremonia uhonorowania przez prezydenta RA medalem Honour of Nation przedstawicieli rodzin albańskich, które pomagały Żydom podczas II WŚ. W trakcie przemówienia prezydent RA wspominał m.in. o postawie polskich partyzantów walczących wraz z powstańcami żydowskimi w warszawskim getto.
  2. Prezentacja filmu dokumentalnego H. Hechta „The Final Victory” (2004) - historii o Żydzie z Grodna, F. Zandmanie. Konsultantem filmu był m.in. prof. Szewach Weiss. W dokumencie została przedstawiona wzorowa postawa rodziny polskiej, która ukrywała Żydów przez 17 miesięcy nie bacząc na zagrożenie. Honorowymi gośćmi prezentacji filmu w miejscowej Akademii Filmowej byli Ambasadorzy Izraela i Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród obecnych przedstawiciele środowisk religijnych, CD, kręgów aktorskich, dziennikarzy, studentów.

  Remembrance-2017-1
  Remembrance-2017-2
  Remembrance-2017-3
  Remembrance-2017-4

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: